OVER MIJ


Ik ben Suzanne Compaan en ben geboren op 25 april 1960. Na mijn opleiding Logopedie heb ik tot 2003 als logopedist in verschillende onderwijsinstellingen gewerkt. Het meest inspirerend was werken in de zwakzinnigenzorg. Wat ik daar aan flexibiliteit en creativiteit nodig had, was precies een van de grote uitdagingen in mijn leven. Al van jongs af aan ben ik aan het ´spelen´, experimenteren en zonder angst of gêne aan het creëren. In het jaar 2000, na het volgen van een korte cursus beeldhouwen, wist ik dat in het maken van beelden mijn hart lag. Er ontstond een drang naar het vormen met mijn handen. Pas na het begin van mijn studie aan de Vrije Academie Beeldende Kunst in Driebergen, ontdekte ik dat beeldhouwen, niet noodzakelijkerwijs houwen in steen hoefde te zijn. Hier ontdekte ik dat mijn behoefte om te vormen ook kon worden uitgevoerd in hout, brons, wol of in glas. Er zullen nog veel experimenten volgen. Wanneer ik werk naar aanleiding van een model, probeer ik niet uitsluitend naar de buitenste vormen te kijken. Ik hou mijn dwingende gedachten weg en laat mijn handen, mijn intuïtie het werk doen. Ik zoek en vind diepere lagen, waardoor er vaak bijna abstracte beelden ontstaan. Deze vertellen een 'ander verhaal'. Tja, wat is dat? Een ander verhaal? Dat is in elk geval nooit iets dat vast ligt. Het kan een moment zijn waarop ik geraakt ben, een plotselinge herkenning of het ineens bewust worden van een oude herinnering. Als ik dan opnieuw naar mijn gevormde beeld kijk, zie ik altijd iets nieuws; iets wat ik niet eerder zag of zelfs niet persé bedoeld had te maken. Altijd een verrassing! En dat geeft me dan weer de inspiratie en de moed om verder te gaan en nog meer en nog beter te kijken, nog meer te 'vertellen'.